Torsdagsklubben

Beskrivelse

Div. funktioner

Klubben henvender sig til medlemmer, som ønsker et tidligt afslutningstidpunkt. Vi spiller ca. 24 spil pr. aften.

Klubben henvender sig til spillere, der i forskellig grad har udviklet deres spil samt spillere, der fuldfører begynderkurset i indeværende sæson.

Der spilles primært korte par-turneringer i styrkeopdelte rækker.

Der er plads til 48 spillere. Ved forfald skal man selv sørge for substitut.

I den første turnering i september og den første i januar er der ikke krav om substitut i tilfælde af ferie m.m.. 

Der skal i givet fald frameldes som par, senest 1 uge før spilledagen.

Der spilles på 1. sal, så der er adgang via trappe.

Når I skal finde en substitut skal I huske at trykke på den aktuelle ugedag når listen vises.

Inden I trykker Torsdag skal I markere Aften først og derefter trykke på Torsdag