Medlemskab og kontingent

Medlemsskab og kontingent til Roskilde Bridge 1945:

Kontingent og spillerbidrag sæson  2023-24

 • Grundkontingent. (passivt medlemsskab)                          Kr.          180,00
 • Administartionsbidrag. “Eksterne” On-line spillere.            Kr.           90,00 
 • Spillerbidrag
  • On-lineklubben.   (helsæson)        Kr.          200,00
  • Tirsdagsklubben                              Kr.          345,00
  • Klub 62                                              Kr.          345,00
  • Klub 18 – årsbidrag                          Kr.         345,00
  • Klub 18- 10 tures kort                     Kr.         160,00
  • Torsdagsklubben                             Kr.          345,00

Hertil lægges kontingent til DBF/Distriktet.

I 2022-23. (tallene kan forventes justeret i 2022-23)
Primærmedlem              Kr. 339,00    eller
Klubmedlem.                  Kr.   79,00   (primærmedlem i anden bridgeklub)

Kursister optages gratis som passive medlemmer, og tilbydes K-medlemsskab af DBF for kr. 100,00 for en sæson.
Som passivt medlem(Grundkontingent) kan man deltage i klubbens aktiviteter, som kurser og andre aktiviteter, undtagen turneringerne på spilleaftenerne i klubberne.

Er du interesseret i at blive den næste, så kontakt en fra bestyrelsen, eller skriv til vores mailadresse:  roskildebridge@outlook.dk

eller ringe til 5115 8838 / Visti Christensen