‎Velkommen til Roskilde Bridge 1945

Hurtige link - medlemmer
Tiltag I Bridgehuset imod corona smitte.   Se her
Vore spillelokaler.

Vi råder over dejlige og hyggelige lokaler indrettet til Bridge. Adgangen til 1. sal er via en lidt stejl trappe.

Nyt fra klubben

Bemærk at alle der deltager i nedenstående aktiviteter skal bære mundbind når de ikke sidder ved spillebordene

Nye Corona lempelser

Fra d. 10. november er der mulighed være 32 medlemmer på hver etage.  

Vi åbner for at alle medlemmer i 1945 har fri spil i alle spilleafdelinger, under nuværende restriktioner med maks. 2 borde i hvert afgrænset felt.

Dette er gældende resten af 2020

Betalende medlemmer har fortrinsret.

Gældende alle klubber:
Da vi spiller ved 2 borde i hver række skal antal tilmeldte gå op med 4 par.
Såfremt dette ikke stemmer, kan vi risikere at måtte melde afbud til det/de seneste par.
Hold øje med startlister og mail 4 timer før spillestart.

Tirsdagsklubben: 10 nov. Vi laver en holdkamp og en række parturneringer. Tilmelding via Tilmeldingssystemet senest kl. 10.00 på spilledagen. Der er plads til 64 medlemmer
Klub 62: Åbner d. 11. november. Tilmelding via Tilmeldingssystemet. Enkeltvis tilmelding mulig
Klub 18: Tilbyderparturneringer. Tilmelding via Tilmeldingssystemet. Plads til 32 medlemmer
Torsdagsklubben: Ej afklaret fra 12. nov.

Indtil da:

Tilbyder 2 borde pr. aften med Snakkebridge. Tilmelding via Tilmeldingssystemet
Begynderkurset: Fortsætter med i 2 grupper med maks. 10 i hver lokale.
Kursus. Genopfrisk Grundsystemet. Udskudt til senere
Onsdagsholdet 2019-20. Udskudt indtil videre

Vi prøver at holde hjemmesiden ajour med nyheder.
Sker der ændringer vedr. de enkelte hold informeres via mail