Medlemskab og kontingent

Medlemsskab og kontingent til Roskilde Bridge 1945:

Klubben er åben for nye medlemmer. Mangler du en makker så kontakt os alligevel.
Ofte lykkes det ret hurtigt at finde en passende makker.

Kontingent  2020-21 er:

 • Grundkontingent. (passivt medlemsskab)                          Kr.          216,00
 • Spillerbidrag
  • Tirsdagsklubben                                                           Kr,          315,00
  • Klub 62                                                                         Kr.          315,00
  • Klub 18 – årsbidrag                                                       Kr.         315,00
  • Klub 18- 10 tures kort                                                   Kr.         140,00
  • Klub 18 – enkeltdage                                                     Kr.           30,00
  • Torsdagsklubben                                                           Kr.          315,00

Hertil lægges kontingent til DBF/Distriktet.

I 2019-20. (tallene kan forventes justeret i 2020-21)
Primærmedlem              Kr. 339,00 eller
Klubmedlem.                   Kr. 79,00   (primærmedlem i anden bridgeklub)

Kursister optages gratis som passive medlemmer, og tilbydes K-medlemsskab af DBF for kr. 100,00 for en sæson.
Som passivt medlem(Grundkontingent) kan man deltage i klubbens aktiviteter, som kurser og andre aktiviteter, undtagen turneringerne på spilleaftenerne i klubberne.

Er du interesseret i at blive den næste, så kontakt en fra bestyrelsen, eller skriv til vores mailadresse:  roskildebridge@outlook.dk

eller ringe til 5115 8838 / Visti Christensen