Medlemskab og kontingent

Medlemsskab og kontingent til Roskilde Bridge 1945:

Klubben er åben for nye medlemmer. Mangler du en makker så kontakt os alligevel.
Ofte lykkes det ret hurtigt at finde en passende makker.

Kontingent  2019-20 udgør således:

  • Grundkontingent. (passivt medlemsskab)                             kr.          200,00
  • Spillekontingent tirsdag. torsdag Eftermiddag / – aften     kr.          315,00, pr. klub.
  • Torsdag eftermiddag. ”10-turskort”                                         kr.          125,00
  • 2.-års undervisning, onsdag aften                                            kr.           315,00

Hertil lægges kontingent til DBF/Distriktet.

I 2019-20.
Primærmedlem              Kr. 339,00 eller
Klubmedlem.                   Kr. 79,00   (primærmedlem i anden bridgeklub)

Kursister optages gratis som passive medlemmer, og tilbydes K-medlemsskab af DBF for kr. 100,00 for en sæson.
Som passivt medlem kan man deltage i klubbens aktiviteter som kurser og andre aktiviteter, undtagen turneringerne på spilleaftenerne i klubberne.

Er du interesseret i at blive den næste, så kontakt en fra bestyrelsen, eller skriv til vores mailadresse:  roskildebridge@outlook.dk

eller ringe til 5115 8838 / Visti Christensen