Corona tiltag i Bridgehuset

Alle klubber der bruger Bridgehuset har i fællesskab opstillet følgende fælles retningslinjer i Bridgehuset.

Corona tiltag i Brigehuset.
Planlægning og forberedelse af spillelokale
Der er skabt større plads mellem bordene ved at fjerne en del. Pt. maks. 12 borde pr. etage, lig maks. 48 spillere. Jf. Kulturministeriets anbefalinger om pladskrav.
Der er øgede afspritnings muligheder for spillerne.
Der skal min. være sprit ved kassen med meldekasser og ved alle borde.
Der må maks. etableres en aktivitet som starter på samme tidspunkt. Der er mindst 30 minutters forskydning mellem stueetage og 1. sal. Er der samlet opstart skal spillere i stueetagen bruge døren i syd gavlen.
Der skal være mindst 20 minutters forskydning mellem pauser for stueetagen og 1. sal.
Klubbernes ledelser skal sikre, at myndighedernes anbefalinger om afstandskrav og personlig hygiejne overholdes.

Køkken og opvaskemaskine.
Brug af køkkenet.
RBU leverer 1-gangshandsker til hjælpere, som ordner opvasken.
Der er stor spritbeholder i køkkenet til aftørring af kaffemaskine kander m.m..
Der må ikke foretages servering i køkkenet. Dette for at sikre fri passage.
Kun ”personale” har adgang.
Der skal være afspærring til ”køkkenarealet” for øvrige spillere.
Brug af opvaskemaskine
Denne kan benyttes efter flg. retningslinier.
Brugerne skal sætte brugt service direkte i bakkerne til opvaskemaskinen.
Efter vask i maskinen må der ikke tørres med viskestykker, men der lægges et rent viskestykke over bakkens indhold.
Service må ikke sættes i skabet, men bakken stilles i rullevognen eller på køkkenbordet. Bakker på bordet skal stå på drypbakker.
Næste bruger stiller bakken frem til brugerne i spillelokalet, uden at stille enkeltdelene op på borde.
Glas, krus m.m. holdes adskilt i bakker for sig.

Coronatiltag for spillere.
Ved ankomst:
Alle spritter deres hænder, inden de tager meldekasse eller går til startlister.
Alle går snarest til første bord uden at gøre ophold for at snakke.
Nord afspritter BridgeMate og bordet.
Ved spillet:
Sprit hænder når du sætter dig ved et nyt bord.
Hold afstand til medspillere.
Alle bruger samme meldekasse under hele turneringen. Evt. egen medbragt.
Samme spiller/nord bruger Bridgemate til indtastning og godkendelse.
Rundeskift.
Pas på afstandskrav, bliv siddende til der er givet signal fra TL, og der er god plads.
Pauser.
Bliv siddende til TL giver pausesignal.
Undgå kø ved toiletterne.
Undgå kø ved køb af drikkevarer m.m.. Er der kø, så hold afstand.
Spillere sidder ved sidste bord i pausen.
Spillere må ikke benytte køkkenet. Kun klubbens ansvarlige har adgang her.
Efter spillet er slut.
Bliv siddende til TL giver signal om, at alle er færdige.
Alle afspritter lånte meldekasser inden den afleveres i kassen
Undgå kø ved resultatlister. (bør ophænges flere steder)
Undgå kø ved garderobe.
Generelle regler og anbefalinger
Alle skal respektere Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne og adfærd. Se her
Personer med øget risiko bør læse Sundhedsstyrelsens vejledning. Se her
Personer med Corona symptomer eller personer der bor sammen med nogen der har disse skal blive hjemme. Se her
Der er ikke krav om mundbind. Se sundhedsstyrelsens anbefalinger her.