Bestyrelsen

Visti Christensen, Søbredden 15, Svogerslev, 4000 Roskilde.
Formand.
Ledelse af klubbens daglige drift. Hjemmeside. Kontakt til D.B.F., Roskilde Bridgeunion, Roskilde Kommune m.fl..
Mail: roskildebridge@outlook.dk.   Tlf. 51 15 88 38
 
Bo Mikkelsen, Møllehusvej 73, 4000 Roskilde.
Næstformand.
Formand Spilleudvalget. Budget og regnskabsassistance. Administrative funktioner.
Mail: bomikkelsen@outlook.com  Tlf. 60 61 03 00
 
Bo Mikkelsen, Møllehusvej 73, 4000 Roskilde
Konstitueret Kasserer.
Kontingent, medlemskartotek, økonomi og regnskab.
Mail: frujettemadsen@hotmail.com   Tlf. 21962795
 
Nina Brohauge, Svanevej 14, 4060 Kr. Såby.
Sekretær / Referater.

Holdleder Torsdag eftermiddag. Arrangementer.
Mail: nina@brohauge.com    Tlf. 20 28 23 03

Lisbeth Olsen, Viemosen 46 st. th., 4000 Roskilde
Bestyrelsesmedlem
Særlige turneringer og arrangementer.
Mail: olsen.lisbeth1@gmail.com     Tlf. 61295920
 
Steven Pedersen, Vestergade 61, 01 tv , 4000 Roskilde
Bestyrelsesmedlem
Spilleudvalget. B.C. ansvarlig.
Mail: stevenmkp@gmail.com   Tlf. 42254749